Genåbning af Kastaniehavens aktivitetscenter

Vi er nu nået til et punkt, hvor vi igen gradvist kan åbne for vores dags- og aktivitetscenter på Kastaniehaven for udefrakommende. Desværre kan Kastaniehavens beboere fortsat ikke gæste dagscentret.

Det betyder, at de visiterede til dagcentret nu er tilbage til de pladser, de havde før nedlukningen. Det betyder også, at vores åbne dagcenter i denne uge har startet genåbningen langsomt op. Vi har allerede til vores alles store glæde haft de første par hold inden for vores døre. Det er fantastisk at se og høre livet i vores center igen –vi glædes over at her atter summer af liv.

Trods genåbningen, er hverdagen ikke helt som før nedlukningen af Kastaniehavens dag- og aktivitetsventer. Vi har skarpt fokus på hygiejnen, og vi følger de retningslinjer, der er givet os. Derfor er de fysiske rammer ændret og tilpasset, så vi kan byde så mange hold velkommen som muligt, og samtidig holde den anbefalede afstand.

Vi vil i starten gøre meget ud af være synlige og hjælpsomme, så vi alle kan være helt trygge med denne genåbning.

Vi ved, at det kan være på lånt tid, og det er derfor meget vigtigt, at vi alle hjælpes ad med at overholde retningslinjerne.

Personalet i dagscentret er opdateret på gældende retningslinjer og der er skilte, som også adviserer om vores fokus på hygiejne og afstand. Plejecentrets beboere må stadigvæk ikke komme i dagcentret, og der er på nuværende tidspunkt fortsat ikke åbnes for selvtrænere, eller holdtræning, og det betyder at gymnastik holdet fortsat er pauseret.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Formiddag 9-12

Formiddag 9-12 Formiddag 9-12 Formiddag 9-12 Formiddag 9-12

Nøkledamer (forrest i center)

Billard

Fællessang (midt i center)

Porcelænsmaleri (dagligstuen)

Billard

Kunstgruppen
(8'eren)

Blomsterbinding (Mødelokalet)

Krea/Kort (forrest i center)

Strikkedamer (forrest i center)

 

Eftermiddag 13 -16

Eftermiddag 13 -16 Eftermiddag 13 -16 Eftermiddag 13 -16 Eftermiddag 13 -16
 

Billard

Billard

Patchwork

 
 

Strikkecafé (forrest i center)

Kortspiller (forrest i center)

Bogbinding (8'eren)

 
     

Krolf (udendørs)

 

Aften

Aften Aften Aften  
 

Madgruppe

Madgruppe

Madgruppe for mænd

 

Høreomsorg kommer tirsdag i ulige uger 10.45-11.30.

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer, som skal understøtte at undgå smittespredning af COVID-19 i vores samfund:

  • Afstand: 2 meters afstand er anbefalet.
  • Lokalestørrelsen afgør deltagerantal – der skal være 4m2 gulvareal per person.
  • Der skal være afsat tid til rengøring.
  • Mindre grupper og brug af dagscentret på forskudte tidspunkter anbefales.
  • Ved ankomst og afgang skal der væskes hænder eller afsprittes. Dette også hyppigt under opholdet i dagscentret. 

September 2020