Må­neds­plan over plan­lagte ak­ti­vi­teter

Kattekilling spreder glæde i hus 12 Kattekilling spreder glæde i hus 12
Gåtur Gåtur
LEGO på tværs af generationer LEGO på tværs af generationer - Besøger børnegården Søndervang
Leg med Lego Leg med LEGO
Fastelavn Fastelavn

Faste aktiviteter for beboere og besøgende i dagcenteret