Carina Louise Skærlund

Præsentation

Anbefal denne side:

Jeg vil gerne præsentere mig -

Jeg hedder Carina Louise Skærlund og er ny Centerleder på Plejecenter Kastaniehaven i Give.
Jeg er gift med Torben, mor til Christian på 3 år, og bonusmor til Nicoline og Josefine på 14 år. Sammen bor vi i Ejstrupholm.

Jeg blev uddannet sygeplejerske i 2011 fra Sygeplejeskolen i Silkeborg, og startede derefter på hjertemedicinsk afsnit på Hospitalsenheden Horsens. I denne ansættelse har jeg stiftet bekendtskab med flere funktioner, blandt andet som kvalitetsnøgleperson, specialeansvarlig, introduktionsansvarlig og klinisk koordinator.
I 2015 søgte jeg ind på Kandidatuddannelsen i Sygepleje på Århus Universitet og startede på denne i september 2015. Uddannelsen blev afbrudt af et års barselsorlov, da vores søn meldte sin ankomst i efteråret 2016. På hjertemedicinsk afsnit i Horsens var jeg tilknyttet under hele uddannelsen. Det havde en stor værdi for mig at kunne omsætte det teoretiske afsæt, som jeg udbyggede, til praksis og ligeledes at kunne brug min praksis i flere teoretiske sammenhænge.
Efter endt kandidatuddannelse fik jeg arbejde som afdelingssygeplejerske på Akut Visitationsafsnit på Vejle Sygehus fra august 2018. Et job, som jeg har lært meget af, både som leder i en værdibaseret og politisk forankret organisation, og personligt i forhold til egen værdier, rummelighed og præferencer. I ansættelsen arbejdede jeg blandt andet målrettet og systematisk med projekter vedrørende kultur, trivsel, psykisk arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og kerneopgaven. Jeg har ligeledes deltaget i uddannelse for ledere i Den Syddanske Forbedringsmodel.
Jeg har været så heldig at lande her på Kastaniehaven fra 1.marts i år. En stilling, hvor jeg så mine menneskelige værdier komme mere i spil, og hvor jeg kunne stifte bekendtskab med det nære sundhedsvæsen.

For mig er det hele menneske i centrum og derfor tror jeg på, at den optimale indsats for et værdigt og værdifuldt liv sikres i samarbejde med flere forskellige fagligheder og personligheder. Jeg drives af positive medarbejdere, som fokusere på mennesket og som kan tilrette opgaverne til den enkelte. Relationel koordinering optager mig i øjeblikket og mit menneskesyn er præget af min overbevisning om at vi kun er noget i kraft af andre, og at det er i relationen vi finder lykke og menneskelig værdi.


Jeg ser fortsat mig selv som ny leder, så jeg er langt fra færdig med at lære og ser også mig selv tage en relevant supplerende uddannelse til min lederstilling her inden for de næste 5 år.

Jeg ser frem til at kunne præge og værne om trivsel, om faglig og personlig udvikling, og om visionen for Kastaniehaven.

Jeg glæder mig til samarbejdet med jer alle.