Lad det gro

Samskabelse og netværk mellem offentlige institutioner og lokale kræfter i Give

Projektet skal styrke samarbejdet mellem byens plejecenter, to børnehaver, skolen, et bofællesskab og et beskyttet værksted og få trivslen til at gro - ikke bare for de over 1.000 børn, unge, voksne og ældre i Give, som er tilknyttet de seks institutioner, men i lige så høj grad for alle, der bor og lever i Give.

Lad det gro-projektet handler om at udvide horisonten, om generationsmøder mellem børn, ældre og borgere med handicap, om at skabe liv i uderummene mellem institutionerne, om at invitere de lokale kræfter indenfor og ikke mindst om at lade medarbejdere på tværs af fagligheder og forvaltninger udfordre og inspirere hinanden.

Og så handler projektet også om at bruge hinanden og af hinandens ressourcer i en tid, hvor velfærdssamfundets ressourcer er knappe, og vi står over for demografiske udfordringer med flere, der har brug for hjælp, og færre penge og hænder.

Brugerdreven og praksisnær innovation, som netop udspringer af hverdagslivet på de enkelte arbejdspladser.

Læs mere om Vejle Kommunes innovationsprojekter på Vejle Kommunes hjemmeside 

 • Forløb

 • Fase 1 - 2011 "Hvad kan vi sammen"

  Spor 1: LOKALE NETVÆRK. På Kastaniehaven blev etableret en udelivsgruppe af medarbejdere, som løbende skulle inspirere og understøtte udelivsaktiviteter og hjælpe med at dokumentere de gode udendørs stunder. Der blev afprøvet mange former for samarbejde med bl.a. børnehaven, skolen, spejderne, dagcentret, frivillige og pårørende.
  Spor 2: FORTÆL DEN GODE HISTORIE: Igennem hele 2011 blev der sammen med fotograf Steen Andersen lavet optagelser til en dokumentarfilm udeliv på Kastaniehaven.

 • Fase 2 - 2012 "Ringe i vandet"

  Projektets andet år blev indledt med en fotokonkurrence, hvorefter de bedste udelivsideer blev beskrevet sammen med medarbejderne. Det blev til et idékatalog og et slideshow, som efterfølgende er anvendt sammen med filmen på en række temadage. Projektets resultater spredtes yderligere gennem en afsluttende, åben konference i marts 2013.
  Se mere om projektet

 • "Lad det gro" - fortsættelse på Udelivsprojekt

  Arbejdet med udelivsprojektet har styrket samarbejdet mellem plejecentret, de to børnehaver, skolen, en døgninstitution og et beskyttet værksted. De seks institutioner danner rammer for hverdagslivet for over 1.000 børn, unge, voksne og gamle i Give og ligger geografisk tæt, forbundet af en offentlig sti. Lederne af de seks institutioner har dannet et netværk, som lige nu arbejder på at beskrive og udvikle et modelprojekt om samskabelse mellem offentlige institutioner fra to forskellige forvaltninger og lokale kræfter i Give. Projektet har fået navnet “Lad det gro”, idet netværket dels ønsker at signalere at det er et græsrodsprojekt, dels at “ting tar´tid”, når ressourcerne er begrænsede. Lad det gro-projektet vil skabe liv i uderummene mellem institutionerne, opbygge relationer på tværs af generationer og handicaps, invitere de lokale kræfter indenfor og lade medarbejdere på tværs af fagligheder og forvaltninger udfordre og inspirere hinanden.