Mu­sik­ak­ti­vi­tet

- giver nærvær

Musikaktivitet
Musikaktivitet i funktion

Plejecenter Kastaniehaven ønsker mere musik i livet for de mennesker, som bor på Plejecenter Kastaniehaven og har fået midler fra Ældreministeriet til endnu flere musikalske aktiviteter som erindringsdans, mulighed for at forlænge ansættelsen af en musikpædagog, rytmiklegestue, udendørs musikinstrumenter og musikpuder til at berolige og skabe tryghed.

“ Vi ser og oplever, at musikken kan noget, som vi ikke ellers har veje til. Den åbner op og giver kontakt på forunderlig vis. Musik kombineret med nærvær gør det muligt at nå borgere, vi ellers kan have svært ved at nå. Derfor forsøger vi at gøre musik til en naturlig del af hverdagen, både som et plejefagligt redskab i omsorgsarbejdet og som et redskab til at skabe gode oplevelser, relationer og samvær” siger Emma Winther, centerleder på Plejecenter Kastaniehaven.

Generationsrytmik

Som en del af projekt ”Musik i Livet”, som er støttet af sundheds – og ældreministeriet, tilbyder Kastaniehaven nu babyrytmik seks torsdage i efteråret.

I uge 43, 2018 starter vi et forløb med babyrytmik (generationsrytmik).
Vi glæder os over endnu en mulighed for at skabe liv og glæde på Kastaniehaven på tværs af generationer.Første gang er torsdag d. 25. oktober kl. 10 i hus 10!

Babyrytmik med Tine Mynster på Plejecenter Kastaniehaven

 

Artikel om aktiviteten - musikpuder

 

Desuden omtale den 7.8.18 i Give Avisen og i Ugeavisen