Mu­sik­ak­ti­vi­tet

- giver nærvær

Musikaktivitet
Musikaktivitet i funktion

Plejecenter Kastaniehaven ønsker mere musik i livet for de mennesker, som bor på Plejecenter Kastaniehaven og har fået midler fra Ældreministeriet til endnu flere musikalske aktiviteter som erindringsdans, mulighed for at forlænge ansættelsen af en musikpædagog, rytmiklegestue, udendørs musikinstrumenter og musikpuder til at berolige og skabe tryghed.

Musikken åbner op og giver kontakt på forunderlig vis. Musik kombineret med nærvær gør det muligt at nå borgere, vi ellers kan have svært ved at nå. Derfor forsøger vi at gøre musik til en naturlig del af hverdagen, både som et plejefagligt redskab i omsorgsarbejdet og som et redskab til at skabe gode oplevelser, relationer og samvær.

Artikel om aktiviteten - musikpuder

 

Desuden omtale den 7.8.18 i Give Avisen og i Ugeavisen