Vel­kom­men til ef­ter­å­ret 2020

På Kastaniehaven har vi budt efteråret velkommen i vores boenheder og vores dagscenter.

Anbefal denne side:

Livet på Kastaniehaven er fortsat ikke helt som det plejer at være, da vi arbejder under gældende restriktioner for blandt andet åbning og besøg.

Sundheds- og Ældreministeriet åbnede for, at der frit kan aflægges besøg både ude og inde på plejecentre og aflastningspladser fra d. 2.juli 2020.
Formålet med de opstillede retningslinjer er at sikre, at besøgene planlægges, organiseres og gennemføres på en kontrolleret måde med henblik på at forebygge og begrænse smitte med coronavirus.

De nuværende rammer for besøg på Plejecentre i Vejle Kommune, som er gældende fra 2/7-20, kan ses herunder:

- Besøgende med symptomer på coronavirus (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed) får ikke adgang og bliver oplyst om, at de skal være symptomfri i 48 timer før besøg.
- Besøgende kan benytte hovedindgangen. Hvis der er direkte adgang til beboerens bolig (fx terrassedør), skal denne så vidt muligt anvendes som ind – og udgang (DETTE ANBEFALES PÅ DET KRAFTIGSTE TIL PÅRØRENDE, HVIS MULIGT).
- Ingen besøg må foregå på indendørs fællesarealer.
- Det anbefales besøg af max 2 personer pr. borger pr. besøg.
- Besøgende skal udføre håndhygiejne (håndvask/håndsprit) før ankomst til plejecentret og efter besøg.
- Det anbefales at besøgende og beboeren ikke har fysisk kontakt og opretholder 2 meters afstand til hinanden ud fra et forsigtighedsprincip. Håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås. Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, f.eks. fordi beboeren har svært ved at forstå anbefalingerne, anbefales det, at den fysiske kontakt er kortvarig, og at man vasker/afspritter hænder umiddelbart efter kontakten. Det kan ligeledes overvejes, om den besøgende skal etablere en barriere i form af maske.
- Møbler (f.eks. stole/borde), som anvendes af besøgende, skal rengøres med almindelige rengøringsmidler efter besøget. Besøgende skal sørge for dette. Personalet er behjælpelig med at stille rengøringsmidler frem.
- Der skal luftes ud under / eller efter besøget.
- Besøgende medbringer selv drikkevarer/forplejning/service til eget forbrug, og er selv ansvarlige for bortskaffelse.
- Når besøget er slut, bedes den besøgende forlade plejecentret straks.

Vi vil gerne takke pårørende for det gode samarbejde vedrørende genåbningen og overholdelsen af restriktionerne.

Med venlig hilsen

Carina Louise Skærlund
Centerleder, Kastaniehaven, Sdr. Ringvej 6-16, 7323 Give
Område Nord, Vejle Kommune
Tlf. 21580933 | E-mail: calsk@vejle.dk 

 

Gymnastik indenfor
Gymnastik indenfor
Gymnastik udenfor
Gymnastik og træning udenfor

7.9.2020

Denne besynderlige corona tid, har også båret noget positivt med sig. Vi har på plejecentre fået en pose penge til at give beboerne oplevelser i og udenfor huset. Det er vi så småt startet på og i sidste uge var hus 12 på busture, 2 ture til Givskud Løvepark og en tur til Billund (efter ønske fra en beboer). Vejrguderne var med os og vi havde nogle rigtig gode ture i løveparken og efterfølgende frokost ved den lokale pølsevogn 🌞🌭🦁