Om Kastanie­haven

Vi ønsker på Kastaniehaven at være mødested og center med plads til gode fællesskaber, der knytter sammen. Vi lægger vægt på stjernestunder i hverdagen, det kan være at tage på tur, lytte til musik, dyrke motion eller bare drikke en kop kaffe og hygge sig i selskab med andre - det som for den enkelte hører med til et godt liv.

Indgang til centerbygningen
Indgang til centerbygningen

Vi vil gerne fokusere på begrebet SAMSKABELSE
”en proces, hvor forskellige aktører sammen udvikler ny velfærd. ” (Frivilligrådet)
”Samskabelse skal ske mellem parter, der er bevidste om, at alle involverede aktører har en væsentlig rolle at spille. ”
”.... Man skal turde miste fodfæstet for en stund”

Vores vision i Kastaniehaven:

 • Kastaniehaven er 'fyrtårn' inden for ældre og
  skaberighedslys og glimt
  i hverdagen – som et
  godt sted hos bo og arbejde – somnde eksperimentere, udviklende og


Vores passion i Kastaniehaven er

 • hos er med til at gøre en forskel i ældres hverdagsliv og samle på stjernestunder der udvikler, glæder og fornøjer og som er med til at en en sætte og bedre dagsorden i ældreplejen og i det faglige landskab
 • hos det skal sjovt og udviklende at gå på arbejde

Ambitionen er

 •  at være blandt de bedste plejecentre i Danmark og være en arbejdsplads hvor (personalet)vi trives, og hvor vi er stolte af det, vi gør.
 • at være videnscenter for udvikling af praksis på ældreområdet
 • Vi gør det ved at skabe forandringer, der fører til forbedringer
  – gennem medarbejderdreven innovation
  – erfaringsformidling fra praktiker til praktiker
  – gennem aktiviteter, der inviterer til sam-skabelse mellem beboere, pårørende, personale, kolleger andre steder og borgere i det nære lokalsamfund