Bru­ger­be­sty­rel­se - et pro­jekt 2023-2024

Vejle Kommune etablerer som forsøg brugerbestyrelser på fem plejecentre. Plejecenter Kastaniehaven er et af dem.

Formålet med bestyrelserne er at sikre inddragelse og indflydelse på de beslutninger, som betyder noget for beboernes og brugernes hverdag.

De skal være med til at skabe opmærksomhed om plejecentrene og være en god sparringspartner for ledelsen. Dette ved at inddrage lokalsamfundet og have åbne samt tilgængelige plejecentre.

Medlemmerne består af beboere eller visiterede borgere, pårørende, medarbejdere, ledelse, frivillige og repræsentant fra ÆldreRådet.

Spørgsmål kan rettes til plejecentrets centerleder.

 • Information om medlemmer af Brugerbestyrelsen samt suppleanter

  NAVN

  RELATION (pårørende, medarbejder, frivillig mv.)

  MOBIL

  MAIL

  Glenn Hansen

  Pårørende hus 10

    glennjuulhansen@gmail.com

  Svend Erik Pedersen

  Pårørende hus 12

  30508469

  semmp@mvb.net

  Bodil Jørgensen

  Pårørende hus 12

  41423191

  bodilirenejorgensen@gmail.com

  Jens Bork

  Pårørende hus 16

  20462572

  jb@jbork.dk

  Esben Johansen

  Beboer hus 10

   

   

  Egon Nielsen

  Beboer hus 14

   

   

  Edith Nielsen

  Beboer hus 16

   

   

  Laila Rasmussen

  Borger visiteret dagscenter

  75735505

   

  Amdi Pedersen

  Frivillig fra lokalområdet

  23205780

  amdi@stofanet.dk

  Erik Andersen

  Ældreråds repræsentant

  40461652

  silhg@post.tele.dk

  Pia Pausgaard

  Medarbejder

   

  piapa@vejle.dk

  Carina Skærlund

  Centerleder

  21580933

  calsk@vejle.dk

   

   

  SUPPLEANTER:

  NAVN

  RELATION hvis pårørende

  MOBIL

  MAIL

  Charlotte Rødtness

  Medarbejder

   

   chahr@vejle.dk


  ----------------------------
  Formand
  Svend Erik Pedersen
  Næstformand Jens Bork
  Sekretær (beslutningsreferaterne på møderne) Glenn Hansen

 • Referat fra konstitueringsmøde 9.1.2023 i Brugerbestyrelsen på Plejecenter Kastaniehaven

  Mødedato

  Mødested/Lokale

  Mødetid

  Sluttidspunkt

  09.01.23

   

  Mødelokalet Centerbygning

  Kl.14

  Kl.16

   

  Velkomst og præsentation af medlemmer

  Udpege formand, næstformand og sekretær (referater på møderne)
  Formand Svend Erik Pedersen (pårørende til beboer hus 12).
  Næstformand Jens Bork (pårørende hus 16)
  Sekretær (referent på møderne – beslutningsreferater)
  Centerleder Carina Skærlund fungerer som sekretær mellem møderne.

  Gennemgang af udleveret mappe ift. materiale, herunder forretningsorden og styrelsesvedtægter (mappen udleveret på mødet)
  Forretningsorden gennemgået.

  Styrelsesvedtægterne læses til næste møde, hvor de gennemgås i plenum.

  Med referatet sendes forretningsorden og styrelsesvedtægterne til medlemmer af brugerbestyrelsen som ønsker informationen pr. mail.

  Medlemmer som ikke ønsker materialet pr. mail får det udleveret skriftligt.

  Eventuelt
  Navneskilte ønskes – Centerleder Carina Skærlund medbringer disse til næste gang.

  Punkter til næste møde

  • Præsentation af Kastaniehaven i bred forstand
  • Tilrettet informationsoversigt udleveres.
  • Opfølgning på forretningsorden og styrelsesvedtægter.
  • Nyt fra KastanieRådet.

  Dato for næste møde
  6/3-23 kl.13.30.

  Centerleder Carina og formand Svend Erik mødes 20/2-23 kl.15.

  Yderligere punkter til dagsordenen 6/3-23 skal sendes/gives til Centerleder Carina Skærlund på mail CALSK@vejle.dk eller fysisk fremmøde på kontoret Sdr. Ringvej 6, 7323 Give.

  Hent referat